Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności w PDB Buchalteria Sp. z o.o Sp. K.

Klauzula informacyjna RODOW oparciu o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO)oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prezentujemy pakiet informacji wyjaśniający w jaki sposób PDB Buchalteria Sp. z o.o Sp. K. przetwarza dane osobowe, w związku ze świadczeniem usług doradztwa oraz zawarciem umowy o obsługę księgową i/lub kadrową.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest PDB Buchalteria Sp. z o.o Sp. K. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 6/31, 61-837  Poznań, nr KRS0000703021, NIP 7831767280, REGON 368721800.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest:

 • poprzez e-mail: admin_RODO@pdbbuchalteria.pl;
 • telefonicznie: +48 61 3070082;
 • osobiście pod adresem: ul. Wrocławska 6/31, 61-837 Poznań.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych przede wszystkim w związku ze świadczeniem usług doradztwa oraz przetwarzanie konieczne do zawarcia i wykonania umowy o obsługę księgową i/lub kadrową;
 • spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. w zakresie konieczności dokonywania rozliczeń podatków i innych obowiązków księgowo-kadrowych;
 • ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak marketing bezpośredni, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych podmiotom powiązanym, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych:

 • prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu pl oraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu;
 • rozpatrywanie wniosków, odpowiedzi na pytania;

Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

4. Podstawa prawna Polityki Prywatności

Polityka Prywatności została opracowana  w oparciu o wymagania  zawarte w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/;
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/;
 • innych przepisach.

5. Źródła danych osobowych

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jeśli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dotyczą, wówczas pozyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie, jak CEIDG, KRS, strona firmowa itp.

W sytuacji, gdy Administrator żąda podania danych osobowych, ich podanie nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne dla potrzeb nawiązania i prowadzenia współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem portalu pdbbuchalteria.pl.

6. Powierzanie danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane:

 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi audytorskie, konsultacyjne, doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego;
 • podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, w tym obsługę serwerów
  i sieci,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi technologiczne,
 • upoważnionym osobom zatrudnionym u Administratora;
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
 • organom administracji państwowej – na ich żądanie uzasadnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe reprezentantów są przechowywane przez okres prowadzenia współpracy, a także po jej zakończeniu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

8. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

Każdy Użytkownik Serwisu pdbbuchalteria.pl ma prawo do:

 • dostępu do przetwarzanych danych osobowych i uzyskania kopii jego danych osobowych;
 • sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych;
 • usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Administrator może jednak odmówić realizacji tego prawa, np.: w sytuacji, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przechowywania danych osobowych.
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpływa to na zgodne z prawem przetwarzanie dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez PDB Buchalteria Sp. z o.o Sp. K.;
 • przenoszenia danych osobowych przez Administratora na wniosek Użytkownika Serwisu, do innego operatora gdy jest to możliwe technicznie;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek dotyczący w/w kwestii. Administrator ma prawo weryfikacji tożsamości osoby realizującej prawa wskazane powyżej.

Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Czym są cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które pobierane są na komputer Użytkownika strony pdbbuchalteria.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika.

2. Kto jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies?

Podmiotem zamieszczającym na komputer Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu pdbbuchalteria.pl pod firmą PDB Buchalteria Sp. z o.o Sp. K. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 6/31, 61-837  Poznań, nr KRS0000703021, NIP 7831767280, REGON 368721800.

3. W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

 • dostosowania zawartości strony internetowej pdbbuchalteria.pl do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
  i zawartości;
 • mogą być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4. Jakie rodzaje plików cookies stosujemy?

 • sesyjne  (sessioncookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na komputerze Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe (persistentcookies) – przechowywane są na komputerze Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Jakie narzędzia przetwarzania danych osobowych stosujemy?

 • Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW,
 • Google SearchConsole – pozwala na sprawdzenie statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz zoptymalizowanie widoczności strony,
 • Wtyczka do wyświetlania informacji o plikach cookies.

6. Czy mogę wyłączyć obsługę plików cookies?

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Operator strony pdbbuchalteria.pl informuje jednocześnie, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.