Obszary działania

Księgowość

Zespół PDB Buchalteria jest wyspecjalizowany do prowadzenia spraw finansowo-księgowych. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów, dlatego poszerzyliśmy naszą ofertę o efektywne raportowanie, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Wiemy, że niektórzy nasi klienci potrzebują większego zakresu działań, niż standardowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podejmując z nami współpracę, zachęcamy by się z nami spotkać. Dzięki temu możemy zrozumieć wymagania, specyfikę firmy oraz fokusujemy się na indywidualnych potrzebach klienta. Wspólnie definiujemy oczekiwania oraz przygotowujemy dla Państwa rozwiązania systemowe oraz procedury.

Mimo, że dla naszych specjalistów żadne przepisy nie są problemem, doświadczamy i doświadczyliśmy tego, że, szczególnie na starcie prowadzenia działalności skorzystać z profesjonalnego wsparcia, by podatki i przepisy rachunkowe nie stały na drodze Państwa firmie.

Dodatkowo zadbamy o to, by wesprzeć lub rozwinąć wewnętrzne systemy w firmie. Pomoże to przeznaczyć czas na jej rozwój i dodatkowo obniżyć koszty obsługi dokumentów. Nasze usługi księgowe i informatyczne są innowacyjne. Nasz zespół nieustannie szkoli się wewnętrznie i zewnętrznie, co pozwala podnosić efektywność naszej pracy oraz współpracy z Państwa firmą.

Dzięki outsourcingowi usług księgowych klienci zyskują czas, redukują koszty i minimalizują ryzyko. Zapewniają swojej firmie bezpieczeństwo i… sukces!

Usługi księgowe:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczanych przez Klienta.
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK, IFT oraz terminowe przekazywanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych.
 3. Przygotowywanie płatności zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w systemach bankowych Klienta.
 4. Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami prawa.
 5. Sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
 6. Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych.
 7. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 8. Zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 9. Raportowanie według standardów Klienta – sporządzanie raportów zgodnie z wewnętrznymi wzorcami, procedurami i terminami.
 10. Uczestnictwo w kontrolach z US, UKS, ZUS, NBP.
 11. Współpraca z audytorami Klienta.

Doradztwo finansowo-księgowe:

 1. Opracowanie Zakładowego Planu Kont.
 2. Opracowanie Polityki Rachunkowości.
 3. Opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych i obiegu dokumentacji.
 4. Realizacja zadań działu rozliczeń w zakresie przygotowywania płatności i analizy rozrachunków.

Rekomendujemy systemy informatyczne

Powrót na listę

Pozostałe obszary działania