Obszary działania

Kadry i płace

Podejmując z nami współpracę o świadczenie usług kadrowych i płacowych, zyskujecie Państwo gwarancję poufności, zadbanie o indywidualne potrzeby oraz redukcję kosztów. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki oddelegowaniu świadczeń kadrowo-płacowych Państwa firma może skupić się na bieżących sprawach oraz realizacji zamierzonych celów. Zespół specjalistów i ekspertów PDB Buchalterii przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych terminów.

W ramach usługi w zakresie naliczania płac oferujemy:

 1. Indywidualny opiekun od kadr i płac.
 2. Prowadzenie pracowniczych teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Comiesięczne naliczanie wynagrodzeń w programach informatycznych oraz sporządzanie list płac.
 4. Przygotowanie i przesłanie pliku z przelewami wynagrodzeń umożliwiającego wczytania do banku.
 5. Sporządzanie deklaracji do ZUS, urzędów skarbowych, GUS, PFRON.
 6. Kontrola terminów badań lekarskich.
 7. Przygotowania umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i innej dokumentacji kadrowej.
 8. Dokonywanie zgłoszeń i zmian w ZUS.
 9. 9. Sporządzanie informacji PIT-11.
 10. Bieżące doradztwo w zakresie zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 11. Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS i Państwową Inspekcją Pracy.
 12. Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu/zarobkach.
 13. Pisma do komorników.
 14. Raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta, w tym raportowanie dotyczące kosztów wynagrodzeń.
 15. Tworzenie i nadzór nad regulaminami pracy i wynagrodzeń.
 16. Bezpośrednia współpraca z działem księgowości klienta.

Pracujemy na systemach informatycznych:

Powrót na listę

Pozostałe obszary działania